Meysir

Meysir[287], "yusur" veya "yesar"dan mimli masdar olarak, kumar oynamak anlamındadır. Kumarda zahmetsiz ve kolaylıkla mal çarpmak ve çarptırmak var­dır.

Cahiliye devrinde Araplar gerek kendilerine, gerekse Acemler'den ve diğer milletlerden bel­ledikleri "nerd" (tavla), satranç gibi oyunlarla kumar oynarlardı.

Frenklerin "piyango" dedik­leri tarzda bölüşme yolu ile oyna­dıkları bir kumarları vardı ki, bu­nu "hayır" bile sayarlar, övünerek yaparlardı. Bu kumarda/piyan­goda kazananlar paylarını fakirle­re dağıtırlardı. "Meysir" denilen bu şekildeki kumar oyunları diğer kumarlara göre ehven-i şer sa­yılırdı. Zamanla bütün kumar çe­şitleri için "meysir" denilmiştir [288]


16.02.2009 tarihinden beri 2798 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 03:40