Nusub

Nusub, mansub (dikil­miş) manasına tekildir veya "nisab"ın veyahut "nusbe"nin çoğu­ludur. "Nusub"un çoğulu da "ensâb"dır.

Bazı müfessirler bunu "asnâm" (putlar) diye tefsir etmişler­dir. Ancak bazı müfessirler, "asnâm" ile "ensâb" arasındaki farka işaret ederek; "Asnâm resimli ve nakışlı putlar, nusub ise dikili taş­lardan olan putlardır. Nakışlı ve­ya resimli olması şart değildir. Vesen gibidir." demişlerdir.

Nitekim Peygamberimiz, hu­zuruna boynunda haç ile giren Adiyy bin Hatim'e "Boynundaki şu putu (vesen) at." buyurmuştur. Demek ki, nusub, evsen (putlar) kabilinden hürmet için konulan taşlardır. Zamanımızda buna "akide" derler. Bunlar tek parça bir taştan olacağı gibi, birçok taşın birleşmesiyle de meydana gelebi­lir getirebilir. "Ensâb" birçok nu­sub demektir.


16.02.2009 tarihinden beri 2269 defa okundu. Son takip: 13.07.2019 - 07:01