Rakabe

Rakabe, boyun veya boyun kökü demektir. An­cak mecaz anlamda kişiyi, bir insanı da ifade eder. Özellikle özgürlüğünü kaybetmiş esir anla­mında kullanılır. Bu kullanımı da­ha yaygındır.

"Fekkü rakabeh" ifadesi ise, esaret bağı ile bağlanmış bir bo­yunu, yani bir kimseyi esaretten kurtarıp özgürlüğüne kavuştur­mak demektir.

Rakabeh, öncelikle kişinin kendi hürriyetine malik olarak yani, kendi nefsini kurtarmış ol­masına da işaret eder. İnsanın, kendisini nefsinin esaretinden kurtarması olarak da anlaşılmış­tır. "Rakabe"nin yani boyun çöz­menin en basit şekli, köle azad et­mek olarak ifade edilmiştir.


16.02.2009 tarihinden beri 1935 defa okundu. Son takip: 12.07.2019 - 09:16