Sadi'

Sadi'[18], çatlak ve çatla­mak demektir. Yeryüzünün bitki için yarılmasına da denir. Bu ne­denle mecaz olarak bitkiler için de kullanılır.

"Arz-ı zât-ı sad' ", yeryüzün­deki herhangi bir nedenle oluş­muş hendeklerle, vadilerle, çat­laklarla ilişkili olarak da kullanıl­dığı gibi su kanalları, mezarlar, kabirler, yolcuların çiğneyip bı­raktıkları izlerle de anlam ilişkisi vardır. Ölüm ile öldükten so a dirilip toplanma arasında bir ber­zah, bir geçiş yeri olması itibariy­le kabirlere de işaret vardır. [19]


16.02.2009 tarihinden beri 1936 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:50