Sev'

Sev', keder, üzüntü ve elem manasınadır. Cevheri şöyle der: Bir kimse birini üzdüğünde "Sâehu" denir. Mastarı, "sev’en" ve "mesâeten" gelir. Bu, "Serrahu: onu sevindirdi" sözünün zıddıdır. "Su’un: üzme", bu mânâda bir isimdir. "Dâiratu’s-sev’: hezimet ve şer" manasınadır. "Sev’" ise, üzüntü mânâsına gelen "Mesâetun" kokündendir.[215]


16.02.2009 tarihinden beri 1998 defa okundu. Son takip: 18.04.2019 - 10:58