Talak

Talak[56], boşan­mak anlamına isimdir. Selam, tes­lim gibi... "Tatlik" ise, boş bırak­mak, salıvermek gibi bir şeyin ba­ğını çözüp salıvermektir veya saldırıvermektir. Şeriat'e göre, nikah bağını ortadan kaldırmaktır. Dilimizde buna, boşamak, boşanmak denilir.

Talak, sözlükte serbest bırak­mak, yani bir kaydı, bir bağlantıyı kaldırıp salıvermek demektir. Şe­riat'ta boşama ise nikâhla gerçek­leşmiş olan bağı ortadan kaldır­maktır. Bu sözlük anlamı ile talak, nikâhın bozulması demek olan fe­sih ve infisahdan başka bir hük­me haizdir. İbni Hacer'e göre ta­lak bazı durumlarda vacip, mendup, mekruh veya haram olabilir. Bazı hadislerde de geçtiği gi­bi, nikâh akdinde belirtilmediği veya so adan erkeğin izin veril­mediği durumlar dışında talak konusunda kadının doğrudan söz hakkı yoktur. Ancak kadın hul (ücret vererek) ile her zaman bo­şanma talebinde bulunabilir. [57]


16.02.2009 tarihinden beri 1999 defa okundu. Son takip: 20.07.2019 - 01:03