Taraik

Tarâik[65], "tarîka"nın çoğuludur. Birkaç şekilde yorumlanmıştır.

1- Tarîka, kat anlamındadır. Nitekim, "taraktu's-sevbe", birbi­ri üstüne, kat kat elbise giydim demektir. Böylece "seb'a tarâik" yedi kat veya "seb'a semâvâtin" mefhumunu da ifade eder.

2- Târik bir yol demektir. O halde "seb'a tarâik" yedi yol de­mektir. Bazıları yıldızların yolları dolayısıyla semâvâta "tarâik" de­nildiğini söylemişlerdir. Bazıları da meleklerin yükselme yollarıdır, demiştir.

3- Tarikat yol anlamındadır. Tarikat, bir sistem, düzen demek­tir. Türkçe "manzume" veya "meslek" diye de çevrilmeye baş­lanmıştır. Güneş sistemi, meslek sistemi denilmektedir. Bu anlam­da seb'a tarâik "yedi sistem" demek olur. Güneş sistemi bunların birincisidir. [66]


16.02.2009 tarihinden beri 1905 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 05:00