Teskîn

Teskîn, dört şekilde tefsir edilir:

1. Karar kılma/bulma

"Geceyi de bir seken (onda karar bulmanız/kıl­manız için) kıldı." [193]

"Allah odur ki, onda sükûn (içinde, yorgunluk­tan dinlenip karar) bulasınız diye sizin için geceyi yaptı." [194]

"O ki, onda sükun bulasınız diye sizin için geceyi yaptı, gün­düzü ise görebilesiniz diye"[195]

2. Nüzul (inmek/konmak, konaklamak/yer­leşmek)

"Onların ardından sizi o arza iskan edeceğiz (ora­da konaklatacağız/oraya yerleştireceğiz)." [196]

"Siz de, o kendilerine zulmedenlerin meskenlerinde sakin oldunuz (o zâlimlerin yerleştikleri yerler­de, siz de yerleştiniz)." [197]

"Dedik ki: "Ey Âdem! Eşinle birlikte o cennete sakin ol" (sen ve eşin ona yerleşin)!" [198]

3. Ünsiyet bulmak, teselli bulmak

"O ki, sizi tek nefsten halketti ve onun eşini (Havva'yı) [199] de ondan yaptı; onunla sükûn (ünsiyet/teselli) bulması için." [200]

"Sizi tek nefsten halketti; so a, onun eşini de ondan yaptı." [201]

4. İtmi'nân/mutmain (huzur, sükû­net)

"Şüphe yok ki, senin salâtın onlar için bir seken'dir (onların kalblerine itmi'nândır)." [202]

"Onların üzerine sekineti indirdi (onların kalblerinde itmi'nân meydana getirdi)." [203]


16.02.2009 tarihinden beri 1781 defa okundu. Son takip: 12.07.2019 - 08:15