Teveffî

Teveffî kelimesi "vefa" masdarından alınmış, lügatte, "istifa" gibi "çıkarıp almak" anlamında­dır. Ruh sahipleriyle özellikle de insanla ilgili olduğu zaman vefat ettirmek yani eceline yetiştirip ru­hunu almak anlamında kullanılır. Al-i İmran: 3/55'te de bu anlamdadır. [205]

Teveffî, üç şekilde tefsir edilir:

1. İnsan zihni (şuur ve idrak merkezi) -ki o, eşyayı akleden ve kendisi ile rüyanın gö­rüldüğü şeydir-

"O ki, geceleyin sizi vefat ettirir (geceleyin sizi uyutur. Bunun sonucunda, eşyayı akleden zihin ne­fislerden eksilir. Oraya ruhu ve hayatı bırakır. Böyle­likle o, kendisinde bulunan ruh ile sağa-sola döner­ken, kendisinden alınan zihin ile de rüya görür.)" [206]

"Allah, ölümleri vaktinde (nefisler kabzedildiği sıra­da) nefsleri vefat ettirir..." [207]

Şöyle ki, insanın bir hayatı ve bir ruhu vardır. İn­san uyudumu, kendisiyle eşyayı aklettiği nefsi on­dan çıkıp ayrılır. Bu nefsin bedene doğru olan ışığı, tıpkı güneşin yere doğru olan ışığına benzer. O kendisinden çıkmış olan nefsi ile başka bir yerde imiş gibi rüya görür. Hayat ve rûh ise bedeninde kalmaya devam eder. Böylelikle sağa-sola döner ve nefes alır. Nefsin ona geri dönmesi de, göz açıp ka­pamadan daha hızlı olur. Allah, uyurken onun ca­nını almak istemişse, ondan çıkmış olan o nefsi alıkoyar ve ruhunu kabzeder. Böylelikle o kişi uykudayken ölür.

2. Allah'ın, semaya kabzetmesi/alması

"(İsâ dedi ki: "Rabbim!) Ne zaman ki beni vefat ettir­din (beni semaya kabzettin/aldın), üzerlerine gözetleyici Sen oldun." [208]

"(Allah buyurdu ki: "Ey İsâ!) Muhakkak Ben seni vefat ettireceğim (İsrâîloğulları arasından kabzedeceğim/alacağım) ve Bana (semaya) yükseltece­ğim." [209]

3. Ruhların/canların kabzedilmesi: ölüm

"Eğer onlara va'dettiğimizin bazısını sana göstersek de veya seni vefat ettirsek (öldürürsek) de, on­lar Bize döndürüleceklerdir." [210]

"De ki: "Ölüm meleği sizi vefat ettirir" (ruhları­nızı kabzeder/alır)." [211]

"Onlar ki, arınmış olarak melekler (ölüm meleği) onları vefat ettirir (onların ruhlarını kabzeder/alır)..." [212]

"Onlar ki, nefslerine zulmedenler olarak melekler on­ları vefat ettirir (ruhlarını kâfirler olarak kabzeder/alır)..." [213]


16.02.2009 tarihinden beri 2725 defa okundu. Son takip: 30.05.2020 - 08:12