Tûr-u Sînîn

Tûr-u Sînîn, Akabe ve Mısır arasında Tih Çölü yakınla­rında bulunan, Hz. Musa'nın Al­lah ile konuştuğunun bildirildiği dağın adıdır. Tûr dağı, özellikle de nebatlı, bitkisi meyvesi, ağacı bol dağ demektir.

Sînîn ile ilgili çeşitli görüşler vardır.

Ahfeş, "sînîn" şecer, şecere anlamına geldiğini, Hz. Musa'nın şeceresine işaret ettiğini söylemiş­tir.

İbni Ebî Hatim, İbni Münzir gibi bazı dilciler, İbni Abbâs'tan rivayetle, "sînîn"in güzel anlamı­na geldiğini ve Habeş dilinde bir kelime olduğunu söylemiştir.

İbni Cerîr ve İbni Asâkir ise, "sînîn"in bilinen, maruf anlamın­da olduğunu, dolayısıyla "Tûr-u Sînîn"in de bilinen, maruf olan dağ demek olduğunu ifade etmiş­lerdir.

Bazı alimlere göre de Sinîn, bereketli demektir.


16.02.2009 tarihinden beri 2000 defa okundu. Son takip: 30.05.2020 - 08:12