Ukad/Ukde

'Ukad, "ukde"nin ço­ğuludur. Ukde, bir şeyin uçlarını derleyip birbirine sıkı tutturmak, yani düğüm yapmak, düğümle­mek demek olan "akd" madde­sinden isim olduğu için esas manası düğüm demektir. Fakat "akd" hissî ve manevî alanı da içi­ne alacak şekilde genel bir anlama sahip olduğundan, "ukde" de, sa­dece hissî bir düğümden ibaret ol­mayarak bir çok anlama gelir.

Bu nedenle, düğüm denilince sıradan bir ip düğümü anlaşılma­malıdır. Kâmûs'ta, düğüm yeri, beldeler üzerine yönetici, biat, sa­hibinin mülk addettiği akar, gelir, ağacı çok ve girift yer, develer için otlağı bol otlak, bolluk gibi bir çok anlama geldiği ifade edilmiştir.

"Neffâsâtin fi'l-'ukad" deyi­mi ise, düğümlere üfleyen, yani sihir ve büyü yaparak insanları aldatan demektir. Neffâsât, Türk­çe'de "nefes etmek" tabiri ile karşılanabilen, üflemek demektir. Bi­raz tükürüklü veya tükürüksüz olarak üfürür gibi yapmaktır.


16.02.2009 tarihinden beri 2445 defa okundu. Son takip: 28.05.2020 - 09:02