Ukud, Akd

Ukud, "akade"nin ço­ğuludur. Akd tevsik olunmuş (bel­gelenmiş, sağlamlaştırılmış) ahid demektir. Bir şeyi diğerine sağlam surette bağlayan bağ ve düğüme, mesela ip düğümüne denir.

Lügatte ukud, sıkı bağlamak ve düğümlemek, sağlam bağ ve düğüm demektir. Buradan kay­naklanarak bir kimsenin bir şeyi iltizam veya aheze (gerektirmek, lüzumlu saymak veya sonuçlan­dırarak) kendini veya diğerini bağlamasına veya bağlanmaları­na akid denmiştir. İtikad da bun­dan çıkmıştır. Yeminler de bu ka­bildendir.


16.02.2009 tarihinden beri 2316 defa okundu. Son takip: 01.06.2020 - 05:55