Uzzâ

'Uzzâ, Nahle'de bir ağacın yanındaki putun adı idi. Katafan/Gatafan kabilesinin pu­tuydu. Kureyş'e göre putların en büyüğü bu puttu. Kureyş ona Hurad vadisinde "Sükam" adında bir koruluk yapmış ve burayı Kabe'nin haremine benzetmeye ça­lışmışlardı. Hâlid bin Velîd'in, Peygamberimizin emriyle bu putu ve putun içinde olduğu binayı yıktığı rivayet edilir


16.02.2009 tarihinden beri 2047 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 10:56