Vekab

Karanhğıyla bastırdı. "Vukub"girmek demektir.

Vekab kelimesinin mastarı "vakb" ve "vukub" tur. Kelimenin aslı "vakbe"den gelir. Çukur demektir.

Kayalardaki çukur ve oyun­tulara, hatta yalçın kayalardaki bir iki adam boyu derinliğindeki kuyu tarzındaki oyuklara, atın gözü üstündeki çukurlara ve in­sanın bedeninde göz ve omuz çu­kurları gibi çukurlara, çarkın, makaranın içinden ip geçen delikle­rine, alık, ahmak ve deli kimseye "vakb" denilir.

Masdar olarak "vakb" ve "vukub" ise çukura girmek de­mektir. Aynı şekilde, kaybolmak, ikbal edip yönelmek, karanlık basmak, güneş batmak, ay tutul­mak manalarına da kullanılmıştır.


16.02.2009 tarihinden beri 3900 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 07:27