es-SUARÂ SURESI

1 2 3 4 5
26. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 5 sayfada 227 ayet
26:1 - Tâ, Sîn, Mîm.
26:2 - Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir.
26:3 - (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın!
26:4 - Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır.
26:5 - Bununla beraber kendilerine O Rahmân'dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille ondan yüz çevirirler.
26:6 - Üstelik (ona) "yalandır" dediler; fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir.
26:7 - Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz.
26:8 - Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.
26:9 - Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.
26:10 - Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip "Git o zalim kavme" dedi.
26:11 - "Firavun kavmine, hâlâ sakınmayacaklar mı?"
26:12 - (Musa) şöyle seslendi: "Ya Rab! Doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar."
26:13 - "Ve göğsüm daralır, dilim dönmez, onun için Harun'a da elçilik ver."
26:14 - "Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki, hemen beni öldürürler."
26:15 - (Allah): "Hayır hayır" buyurdu, "haydi ikiniz âyetlerimizle (mucizelerimizle) gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz. (Onları) işitiyoruz."
26:16 - "Haydin Firavun'a gidin de deyin ki: İnan biz, âlemlerin Rabbinin elçisiyiz.
26:17 - İsrail oğullarını bizimle beraber gönder."
26:18 - "Â, dedi, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının bir çok yıllarını aramızda geçirmedin mi?"
26:19 - "Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!"
26:20 - Musa, "Ben, dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım."
26:21 - "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı."
26:22 - "O başıma kaktığın nimet de (aslında) İsrail oğullarını kendine köle edinmiş olmandır. "
26:23 - Firavun şöyle dedi: "Âlemlerin Rabbi dediğin nedir ki?"
26:24 - Musa cevap olarak: "Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi'dir."
26:25 - (Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi.
26:26 - Musa dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, daha önce ki atalarınızın da Rabbidir."
26:27 - (Firavun): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.
26:28 - Musa devamla şöyle söyledi: "Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir."
26:29 - Firavun: "Benden başkasını ilâh tutarsan, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim" dedi.
26:30 - Musa sordu: "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"
26:31 - Firavun: "Haydi getir onu bakayım, doğrulardan isen" dedi.
26:32 - Bunun üzerine Musa asâsını bırakıverdi; apaçık bir ejderha oluverdi.
26:33 - Elini de (koynundan) çekti çıkardı; bakanlara bembeyaz (görünen, nur saçan bir şey) oluverdi.
26:34 - Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!"
26:35 - "Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?"
26:36 - Dediler ki: "Bunu ve kardeşini eğle, şehirlere de toplayıcılar gönder."
26:37 - "Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler."
26:38 - Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
26:39 - Halka, "Siz de toplanıyor musunuz? (Haydi çabuk olun)" denildi.
26:40 - "Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız" dediler.
26:41 - Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a "Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?" dediler.
26:42 - Firavun cevaben: "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız" dedi.
26:43 - Musa onlara "Atın, ne atacaksanız" dedi.
26:44 - Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un kudreti hakkı için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz" dediler.
26:45 - Ardından Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor!
26:46 - Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
26:47 - "İman ettik, dediler, Âlemlerin Rabbine "
26:48 - "Musa ve Harun'un Rabbine!"
26:49 - Firavun (kızgınlık içinde) dedi ki: "Ben size izin vermeden O'na iman ettiniz ha! Anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş! Ama şimdi bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi çarmıha gerdireceğim!"
26:50 - "Zararı yok dediler nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz."
1 2 3 4 5
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..