Ağlâl

Ağlâl, bukağılar, kelepçeler demektir. Eli boyuna bağlayan bukağı, kelepçe mâ­nâsına gelen "Ğull" kelimesinin çoğuludur.

Bahir’de, ğull: unf (şiddet, sertlik), tazyik, ta'zib, esaret mânâsı ile boyunu ihata eden (çevreleyen) ve boyun ile beraber iki veya bir eli de bağlayandır, denilir. Râgıb'da, a'zayı ortasına alan bağ­dır. Bazıları da ta'zib ve şiddet için eli boyuna bağlayan bağdır demişlerdir. Kâmûs mütercimi de, mahkûm ve delilerin boynuna ge­çirdikleri demir toka ve laleye de­nilir demiştir.

Kısacası ğull: kelepçe ve lâle şeklindeki demir bağlardır. Bun­ların mecaz (istiare) olduğunu söyleyenler de vardır. Onlara göre iman etmelerine engel olan bağ­lardır. [23]


16.02.2009 tarihinden beri 4802 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 03:35