Ah

İhâ', altı şekilde tefsir edilir:

1. Ana-baba-bir, ya da ana-bir, yahut baba-bir kardeş

"Nefsi onu (Adem'in oğlunu), kardeşini (ana-baba-bir kardeşini) katletmeye sevketti." [24]

"...kardeşimin (ana-baba-bir kardeşimin) cesedi­ni gömemedim." [25]

"Erkek yahut kızkardeşi varsa..." [26]

2. Nesebte kardeşlik (neseb birliği, kavimdaşlık)

"Ad'a da-, kardeşleri (soydaşları/kavimdaşları) Hûd'u gönderdik." [27]

Hûd onların, ne dînde kardeşi, ne de ana-baba-bir, baba-bir, ana-bir kardeşleri idi; fakat neseb/soy iti­bariyle onlarla kardeşti: kavimdaştı.

"Medyen'e de kardeşleri (soydaşları/kavimdaşları) Şu'ayb'ı gönderdik." [28]

Şu'ayb, onlarla ne dînde kardeş, ne de ana-baba-bir, baba-bir, ana-bir kardeş idi; fakat neseb/soy iti­bariyle onlarla kardeşti.

"Hani kardeşleri Nûh onlara, 'İttika etmez misiniz?' demişti."[29]

"Hani kardeşleri Hûd onlara, 'îttika etmez mi­siniz?' demişti."[30]

"Hani kardeşleri Salih onlara, ‘îttika etm,ez misiniz?’ demişti." [31]

"Hani kardeş­leri Lût onlara, 'İttika etmez misiniz?' demişti." [32]

3. Dînde kardeşlik ve şirkte velilik

"Kardeşleri (dînde ve şirkte velayet hususunda kâfirlerden şeytanların kardeşleri) ise onları ğayy'da bırakırlar."[33]

"Çünkü saçıp savuranlar, (dîn ve velayet hususunda) şeytanların kardeşleridir." [34]

4. İslâm dîninde ve velayet hususunda kardeşlik

"(İslâm dîninde ve velayet hususunda).Ancak mü'minler kardeştir " [35]

5. Arkadaş

"Bu benim kardeşimdir (arkadaşımdır). Onun doksan dokuz koyunu var." [36]

"Sizden biriniz ölmüş kardeşinin (arkadaşının) etini yemeyi sever mi?" [37]

6. Sevgi ve muhabbette kardeşlik

"(Birbirlerine besledikleri sevgi ve mu­habbet itibariyle) kardeşler olarak sedirler üzerinde karşılıklı otururlar."[38]


16.02.2009 tarihinden beri 3689 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:08