Ahsenü'l-Kasas

Ahsenül kasas, en güzel anla­tış veya en güzel kıssa manasına mef'ul-i mutlak veya mef'ul-ü bih olur. "Kaf" harfinin fethalanmasıyla "kasas" aslında masdardır. Manası, bir şeyin izini takip ede­rek arkasına düşmektir. 18/64'te "kasas" bu anlamdadır.

"Kasiyeh" izini takip et, arka­sını bırakma demektir. Bundan hareketle, takibe değer bir haber, nakil veya hikaye etmek anlamı­na gelir. Türkçe'de bunun karşılı­ğı olarak "ayırmak" bazı lehçeler­de "ayırtmak" tabiri kulanılır.

Anlatılan haber veya hikâye­ye de mef'ul anlamında masdar yani "maksus" manasına "kasas" yahut "kıssa" denilir ki, "kaf" harfinin kesrelenmesiyle "kıssas" bunun çoğuludur. Kıssa da, izi ta­kip olunmaya değer hal ve şan manasınadır. Buna Farsça'da, "destan" veya "efsane" denir. Bir haber veya hikâyenin kısas olabil­mesi takip ve yazıya layık bir de­ğere sahip olmasına bağlıdır. [73]


16.02.2009 tarihinden beri 7031 defa okundu. Son takip: 03.12.2023 - 03:58