Âlemîn

'Âlemîn, beş şekilde tefsir edilir:

1. İnsanlar ve cinler

"Hamd, 'âlemînin (insanlar ve cinlerin) rabbi Al­lah'ındır." [138]

" 'Âlemîne (insanlara ve cinlere) uyarıcı olsun di­ye..." [139]

"O, başka değil, âlemin (insanlar ve cinler) için bir hatırlatmadır." [140]

"O, başka değil, âlemin için bir hatırlatmadır." [141]

2. Kendi zamanlarındaki 'âlem­ler (insanlar)

"Ey İsrâîloğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi 'âlemin (kendi zamanındaki 'âlemler (insanlar)) üzerine tafdil ettiğimi hatırlayın!" [142]

"Andolsun ki Biz onları bir ilm üzere 'âlemin (ken­di zamanındaki 'âlemler,insanlar) üzerine ihtiyar etmiştik." [143]

"Onları (İsrâîloğulları 'nı) âlemin (kendi zamanlarındaki 'âlemler, insanlar) üzerine tafdil et­miştik." [144]

3. Adem'den Kıyâmet'e kadar -kendi cinsinden- gelecek tüm insanlar

"Şüphesiz ki (ey Meryem) Allah seni seçti ve tahir kıldı, hem de âlemin kadınları (Adem'den itibaren bütün kadınların) üzerine seçti." [145]

" 'Alemin (Adem'den Kıyamet'e kadarki bütün in­sanlar) için bereketler verdiğimiz arza..." [146]

4. Nûh'dan so akiler

"Âlemin (Nuh'tan so aki insanlar) içinde Nuh'a selâm (Nuh'un ardından o'na yapılan güzel senalar)." [147]

Bununla Nûh'dan so a insanlar tarafından o'na yapılacak güzel övgüler kasdedilmektedir.

5. Ehl-i Kitap

"Yoluna gücü yetenlerin O Ev'i haccetmesi Allah'ın in­sanlar üzerindeki bir hakkıdır. Artık kim nankörlük ederse şüphesiz ki Allah, âleminden (Ehl-i Kitap'tan -çünkü onlar kaccın farz olduğu görüşünde değillerdi-) ganidir." [148]


16.02.2009 tarihinden beri 3582 defa okundu. Son takip: 03.12.2023 - 01:43