Allahu Ekber

Allahu ekber, esasen Allah'ı tazim etmek, onu büyüklemek demektir. Bu büyükleme üç mânâ ile olur.

1. Kalb ile tasdik,

2. Söz ile ifade etme,

3. Amel /eylem ile. [152]

A'mâ:A'mâ, üç şekilde tefsir edilir:

1. Kalbin/kalb gözünün körlüğü

"Çünkü (sadece) gözler a'mâ (kör) olmaz, göğüslerdeki kalbler de a'mâ (kör) olur." [153]

"Sağırdırlar, dilsizdirler, a'mâdırlar (kalbleri/kalb gözleri kördür). Onun için onlar (hidâyeti) akletmezler." [154]

"A'mâ (kalbi/kalb gözü kör olup da hidâyeti kal­biyle görmeyen kâfir) ile, basîr bir olmaz." [155]

"Onlardan sana bakanlar da vardır, fakat a'mâları (kalb­leri/kalb gözleri kör olanları) sen mi hidâyete iletecek­sin; üstelik (hidâyetten yana) basiretleri de yokken?!" [156]

"Kim burada a'mâ ise (Yüce Allah'ın, "Andolsun ki biz Ademoğulları'nı tekrim ettik" [157] âyetinde sözkonusu edilen hususta kimin kalbi/kalb gözü kör olup Rabbini tanımaz ve O'nu birlemez ise), o, âhirette de a'mâdır (basiretsizdir), yol itibariyle de şaşkın­dır." [158]

2. Körlük/gözün körlüğü

"Kendisine o a'mâ (kör/gözleri görmeyen kişi) geldi diye." [159]

"A'mâya (kör/gözleri görmeyene) harec yoktur." [160]

"A'mâya (köre/gözleri görmeyene} harec yoktur..."[161]

3. Hüccetten/delilden yana kör, hüccetsiz/delilsiz

"Ve onu Kıyamet Günü a'mâ olarak (Al­lah'a karşı hüccetsiz/hüccetten yoksun bir halde) haşrederiz." [162]


16.02.2009 tarihinden beri 6572 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:09