Ashâbu'l-Fîl

Habeş valisi Ebrehe, Habeş ve çevresinden topladıkları bü­yük bir ordu ile ve Mahmud deni­len fiillerle birlikte karşılarına çı­kanı çiğneyip geçerek Ka'be'yi yıkmak için gelmişlerdi de, mu­vaffak olunmadan perişan olup gitmişlerdi. Bundan dolayı kendilerine "Fil Ashabı"[233] denil­miştir. Bu yıl da Araplar arasında "Fil Yılı" olarak anılmıştır. "Filan şey fil yılında", "filan şey fil yılın­dan şu kadar evvel ve so a" de­nilirdi. [234]


16.02.2009 tarihinden beri 3758 defa okundu. Son takip: 28.11.2023 - 07:44