Ashâbu'l-Yemîn

Yemîn[264] iki mana ile açıklanabilir.

1- Kaderde sağ tarafta, güçlü, kuvvetli, iyi, dürüst, zengin bir ortam içinde yaratılmış, kendile­rinin hiç bir çaba ve gayretleri ol­madan kaderleri yaver kılınmış, işleri yolunda girmiş kimseler de­mektir. Bulundukları konumun kendi çabalarıyla hiçbir ilgisi ol­mayan kişiler için kullanılır. Ör­neğin peygamberlere vahiy veril­mesi gibi.

2- Yemin, ahd ve misak anla­mındadır. Çünkü misak (fıtrî, ya­ratılış misakı, sözleşmesi) gere­ğince sözlerine sadık kalmış kim­selerdir. Yaptıklarında sorumlu olmakla birlikte, çabalarına bağlı olmaksızın birçok nimet ve saadete erişenlerdir. Bunun örneği kişinin kendi başına çalışması ile bir toplum halinde çalışılması sonu­cu elde edilen başarı gibi. [265]


16.02.2009 tarihinden beri 4046 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:04