Bu'sirat

Çevrildi, alt üst edildi. Bir kimse, bir şeyin içini dışına çevirdiğinde "Bu'sirati’l-metâ’a" der.

Bu'sirat, "ba'sera" "bahsera" gibi toprağı deşip dağıtarak, altını üstüne, içini dışına çevirmektir. Dirilme ve çıkarılma­dan mecaz da olabilir.

Zemahşerî ve diğer bazı dilci­ler, bu kelimenin "ba's" ve "isare" kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiğini, "bu'sirat" ke­limesinin de, "bu'ıse" ve "usira"dan kısaltılarak oluşturulmuş bir kelime olduğunu söylemişler­dir. Besmele: bismillah /bismi Al­lah, hamdele: elhamdülillah/el-hamdü Allah ifadeleri gibi.


16.02.2009 tarihinden beri 2046 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 07:55