Harec

Harec, üç şekilde tefsir edilir:

1. Şekk/şüphe

"Yok, yok! Rabbine kasem olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp so a verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir harec (şekk/şüp­he) duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadık­ça îmân etmiş olmazlar." [128]

"Sakın ondan dolayı göğsünde bir harec (Kur'ân'ın Allah'tan geldiği hususunda bir şekk/şüphe) olma­sın." [129]

"Kimi de dalâlete düşürmeyi irade ederse, onun göğ­sünü dıyq-harec yapar (onun göğsüne şekk/şüphe koyar)." [130]

2. Dıyq (darlık/sıkıntı/zorluk)

"Allah'ın muradı sizi harece (dininizle ilgili herhangi bir hususta sıkıntıya) sokmak değil." [131]

"Dînde size bir harec (darlık) vermedi." [132]

3. Günah

"Zayıflara, hastalara ve infak edecek bir şey bulama­yanlara bir harec (bunların gazveye katılmama­larında bir günah) yoktur." [133]

"A'mâya harec yok, topala harec yok, hastaya harec yok. Bu­nunla beraber kim Allah'a ve O'nun Rasûlü'ne itaat ederse, (Allah) onu altlarından ırmaklar akan cennetlere kor. Kim de yüz çevirirse, onu da acı bir azâb ile azablandırır."[134]

"A'mâya harec yok, topala harec yok, hastaya harec yok (onlarla beraber yemek yemekte bir günah yok)." [135]


16.02.2009 tarihinden beri 2208 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 08:05