İ'şâr-u Uttılet

İ'şâru uttılet[322] ifadesi, sürüler başıboş bırakıldığında demektir. Araplar on aylık deveye doğuruncaya kadar "İ'şar"ve "uşara" ismini verirler. Onların yanında en kıymetli malları, do­ğurması beklenen bu develerdir.

Bazısı doğurmuş bazısı do­ğurmak üzere olan bu develerin özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Araplar bu durumdaki develer için çok özen gösterirler. Bu ne­denle, "i'şaru uttılet" üzerinde en fazla titizlik ve özenin gösterilme­si gereken mallar demek olur.

"Atela" ise çobansız, başı boş bırakmak demektir. İşte bu kadar kıymetli kabul edilen develerin, bakımsız, çobansız başıboş bıra­kılması Arab için mümkün olma­yan bîr şeydir. Bu nedenle bu de­yim Kur'ân'da kıyamet anının dehşetini anlatmak için kullanıl­mıştır. [323]


16.02.2009 tarihinden beri 2016 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:37