İbtilâ'

İbtilâ'[25], tecrübe ve im­tihan anlamındadır. İki farklı an­lama gelir. Birisi; bir şeyin gizli bir özelliğini, iç yüzünü tanımayı is­temek, diğeri; o şeyin iyi veya kö­tü yanlarını eksik veya üstün ta­raflarını ortaya çıkarmaktır.

İbtilâ', külfet, zahmet, imti­han, tecrübe demektir. "İbtilâ' " ve "belv" kelimeleri Allah için kulla­nıldığında, "İmtihan muamelesi yapmak" manasına bir istiaredir ki, nüktesi ilmî deneyin önemine ve hareketlerde deneyin esas alın­masında kulları irşaddır. [26]


16.02.2009 tarihinden beri 2020 defa okundu. Son takip: 24.08.2019 - 08:30