İdrab

İdrab, sözü üstünden altına çevirmek, demektir. Yani öncekin­den vazgeçirterek so akine yö­neltmektir. Bunu "belki" diye ter­cüme etmek gelenek haline gel­miştir. Gerçekten, söz atarak da ondan çıkarılmış denecek kadar uygundur.

Ancak, Türkçe'de belki, "id­rab" dan çok, ümit ve ihtimal için kullanılmaktadır. "Dur bakalım, belki gelir" demekte hiç idrab an­lamı yoktur. İdrab, "yok, hayır", "daha doğrusu" demektir. Bu an­lam kısaltmaya ve erişmeye ben­zer olması yönüyle fakat, "fakat" kelimesi de "bel" ve "lakin" yerine kullanılır olmuştur. [29]


16.02.2009 tarihinden beri 2113 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:38