İnfak

İnfâk[184], malın elden çıkarılması, harcanıp sarfedilmesi demektir. Şer'an, farz, vacip, mendup gibi kısımlara ayrılır. Bu "infak" karinesiyle ya "rızık" ma­la tahsis edilir veya "infak" mecaz yoluyla maldan başkası için de kullanılır. Açık olan birincisidir, ikincisi de muhtemeldir.

Münâfikûn Sûresi dokuzun­cu ayette "size rızık olarak ver­diklerimizden infak ediniz" buyurulmakta. Burada infak en genel anlamda kullanılmakta ve "sende bir şekilde var olan nimet ve rıztklardan diğer kullara da ver" demektir.

Bu ayette mü'minlerin yalnız mal ve evlatlarıyla uğraşmamala­rı, çalışarak Allah'ın kendilerine verdiklerinden, onun yolunda, onun için infak ederek, ölmeden efendilik mertebesine yükselme­ye gayret etmeleri, Allah'a böyle bir yüzle gitmeleri tavsiye edil­mektedir.

Gerçekte asıl izzet yemekte değil yedirmektedir. Kendileri patlayasıya yiyip de Allah için ye­dirmekten, zekât vermekten kaçı­nan, yanı başındaki komşusunun, cemaatindeki muhtaçların ihtiya­cını düşünmeyen harisler insanlıkla ilgisi olmayan zarara uğra­mışlardan başkası değillerdir. Böylelerinin yüzündendir ki sedler yıkılır, Ye'cüc Me'cüc yeryüzü­nü tahrip eder.

Dünyada insanlık alemini en fazla yoran, boğuşturup çarpıştı­ran bu infak meselesidir. Alçak toplumların çatışma ve mücade­leleri hep yemek davası üzerinde dolaşır. Onlar hep başkasının ka­zancından yemek isterler. Güçleri yeterse zor ve zulümle, yahut hırsızlıkla almağa çalışırlar. Olmazsa dilencilik zilletini adet edinirler. Bütün bunlar ben yiyeyim, sen ye­me diye kavga ederler. Yüksekle­rin, yüksek toplumların münaka­şaları ise yedirmek, infak etmek ve muhtaç olanların ihtiyaçlarına ye­tişerek Allah'a kullukta yüksel­mek yarısı içinde olurlar.

İnfak etmenin zamanı ve mal bakımından herhangi bir sınırı yoktur. Al-i İmran: 3/134'te mü'minlerin özel­likleri sayılırken "onlar, genişlikte ve darlıkta, mallarından infak ederler" yani fakirlikte ve zengin­likte infak ederler demektedir. Ya­ni az olan azından az olarak, çok olan çoğundan çok olarak verir an­lamındadır. [185]


16.02.2009 tarihinden beri 2206 defa okundu. Son takip: 12.07.2019 - 09:43