İsra'

İsrâ'[271], "hüdâ" veznin­de "sürâ"dan if'aldir. "Sürâ", "mesra" sirayet kökü; gerek piya­de, gerek süvari şeklinde yapılsın, "gece yürüyüşü" demektir. "İsrâ'" da öyledir. Ancak, İsra: 17/1'de olduğu gibi geçişli durumda "yürütmek" demek olur. [272]


16.02.2009 tarihinden beri 1986 defa okundu. Son takip: 24.08.2019 - 02:54