İstinbat

İstinbat[303], kelimesinin kökü "nebat"tır ve çıkarmak de­mektir. "Nebit" bir kuyu kazılır­ken ilk çıkan su demektir. İşte çö­zümü istenen bir olay, bir konu karşısında elde bulunan prensip­ler ve bilgileri inceleme ve etraflı bilgi edinme, araştırma, düzeltme ve karşılaştırarak yeni bir bilgi or­taya koymaya istinbat ve istihraç denilir. Bu bir meleke ve özel bir kudrettir. Herhangi bir işte liyakat ve yeterlilik sahibi olanlar o işin müctehidi, gerçek sahibi ve Allah katında yetkilileridir. [304]


16.02.2009 tarihinden beri 1920 defa okundu. Son takip: 22.08.2019 - 03:39