İştirâ'

İştirâ', üç şekilde tefsir edilir:

1. İhtiyar etmek (seçmek/tercih etmek)

"İşte onlar (Yahudilerin ileri gelenleri), hidâyet karşılığında dalâleti iştira' etmişlerdir (kendisi­ne îmân edilmesi için gönderilen Muhammed'i inkâr etmeyi ihtiyar/tercih etmişlerdir)." [324]

"Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu az bir pahaya iştira' edenler (basit bir dünyalık karşılığında Muhammed'i inkârı seçenler/ihtiyar edenler) var ya..." [325]

"İnsanlardan kimisi, lehve'l-hadîsi iştira' ederler (bâtıl sözleri Kur'ân'a ihtiyar/tercih ederler: Kur'ân'ı seçecek yerde boş sözleri seçerler)." [326]

2. Satın almak

"Şüphesiz Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, cennet karşılığında iştira' etmiştir (satın almış­tır)." [327]

3. Satmak

"Kendilerini işterâ' ettikleri (sattık­ları) şey ne kötüdür; Allah'ın indirdiklerine küfret­mek karşılığında..." [328]

Bunun benzeri bulunmamaktadır [329] (işterâ' kelimesinin ''satmak/sattı anlamında kullanıldığı başka âyet yoktur). [330]


16.02.2009 tarihinden beri 2205 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:39