Lâ tufsidu

"Fesat çıkarmayınız". Fesat, doğruluktan sapmak manasına olup salâhın zıddıdır.


16.02.2009 tarihinden beri 1739 defa okundu. Son takip: 20.07.2019 - 12:51