Mudhadîn

Mudhadîn, mağlup olanlar demektir. Bunun aslı, "ayağı kay­dırmak" manasınadır. Bir kimse tartışmada mağlup olduğunda,"Dahidet huccetehu" denir. Allah onun delilini boşa çıkarttı, yani mağlup oldu mânâsında "Edhadehullahu" denir. Şair şöyle der:

Mağlupları her vadide öldürdük. Onların öldürülmesiyle gözler aydınoldu.[339]


16.02.2009 tarihinden beri 1917 defa okundu. Son takip: 30.05.2020 - 08:16