Tehavurakumâ

İkinizin konuşması. "Muhâveratun" Karşılıklı tekrar tekrar konuşmak demektir. Bir şey geri döndüğünde "Hâra’ş-şey’u" denilir. Geniş zamanı "Yehuru" gelir. Tehavür, bu köktendir. Rasulullah (s.a.v)’tan rivayet olunan şu duada da bu mânâda kullanılmıştır: "Neuzu billahi mine’l-havri ba’de’l-kevri: Arttıktan so a eksilmek­ten Allah'a sığınırım"[149]

Antara; atı hakkında şöyle demiştir:

Karşılıklı konuşmanın ne olduğunu bilseydi şikayet ederdi. Konuşmabil­seydi benimle konuşurdu.


16.02.2009 tarihinden beri 1899 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 05:47