Vesile

Vesîle, kendisiyle bir maksada yönelilen, yani yaklaşı­lan sebep, yaklaşma, yakınlaşma sebebi demektir. "Mâbihi't-tekarüb" (kendisiyle yaklaşılan) ma­nasına sadece yaklaşma (kurbet) da denilir.

"Vesîle" kelimesini birçok müfessir, "eyi'l-kurbet" (yakınlık) diye tefsir etmişlerdir. Katâde; "Allah'a itaat ve hoşnut olacağı amel ile yaklaşınız", Suddî, "iste­mek ve yakınlık", İbni Zeyd, "muhabbet ile Allah'a kendinizi sevdirmeye çalışınız" demiştir.

"El-vesîletü fi'1-cenneti" kudsî hadisi, vesilenin ahiretteki öne­mini vurgulamaktadır.

Kısacası vesile lazımdır. Onu bulmak için istemek, avunmak gereği için çalışmak da lazımdır. Çünkü vesilenin vesilesi, iman ve ittika ile istek ve iradedir. Şu hal­de asıl vesîle Allah'a yaklaşma maksadı ve sevme arzusudur.


16.02.2009 tarihinden beri 2154 defa okundu. Son takip: 01.06.2020 - 03:46