Yehîcu

Kurur. Asmaî şöyle der: Yerin bitkisi kuruduğunda "Haceti’l-ard" denir. Geniş zamanı "Tehîcu" gelir Cevheri de şöyle der: Bitki kuruduğunda "Hâce’n-nebt" denir. Mastarı "Hiyâcen" dir. Yeryüzünün bitkileri kuruduğu veya sarardığı zaman, o yere "Ardun Hâicetun" denir.[30]


16.02.2009 tarihinden beri 1785 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:59