Zalle

Zalle, iki şekilde tefsir edilir:

1. Meyletmek/meylettiler

"Üzerlerine semadan bir kapı açsak da onda yukarı çıksalardı (içinden girselerdi/meyletselerdi)..." [30]

"Dilesek üzerlerine semadan bir mucize indiririz de boyunları ona karşı eğiliverirdi (fezallet)." [31]

2. Devam etmek, sürdürmek

"O başını bekleyip durduğun (zalte) (kendisine ibâdete, devam ettiğin/ibâdeti sürdürdüğün) ilahına bir bak."[32]

"Onlar, "Birtakım putlara ibâdet ederiz ve onların ba­şını bekleyip dururuz" (fenezallu) (onların başı­nı bekleyip durmaya: onlara ibâdete devam edip du­ruruz/ibadeti.sürdürürüz) dediler." [33]

"Siz de hayret içinde kalırdınız (fezaltum) (hay­rete düşer ve bu halinizi devam ettirir giderdiniz)." [34]

"Öfkesinden yüzü simsiyah kesilir (zaile) (simsi­yah olur ve bu şekilde kalır."[35]

"Onlardan birine, Rahman için darbettiği meselin müjdesi verildiğinde, gam ve kederle dolarak yüzü simsiyah kesilir."[36]


16.02.2009 tarihinden beri 2139 defa okundu. Son takip: 12.07.2019 - 08:12