Zevç

Zevç, cinsinden bir başkası ile beraber bulunan demektir. Bunlardan her biri kendi kendine ferd tesmiye olunur. "Zevç" ikisinin değil, ikiden biri­nin diğerine göre ismidir, ikisine birlikte "zevcân", "zevceyn" de­nilir. Zevç tam anlamıyla bizim "çift" dediğimiz değil, "eş" dediğimizdir. Yani çiftin her bir teki­dir.

Ezvâc ise, "zevc"in çoğulu­dur. Zevç, çift ve eş demektir. Râ­gıb'a göre, iki yakının her birine de ve bir diğerine benzer veya zıt olarak ilgili bulunan şeye de "zevç" denir. Bu itibarla dünya­daki şeylerin hepsi, bir zıddı, ben­zeri, herhangi bir terkip ve karşıtı bulunması nedeniyle çifttir. Mese­la, cisim ve ruh, madde ve kuv­vet, cehver ve araz, iç ve dış, dün­ya ve ahiret gibi. "Halaka'l-ezvâc" (çiftleri yarattı) demek, bü­tün çeşit ve sınıflarıyla alemi ya­rattı demektir.


16.02.2009 tarihinden beri 4204 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 07:02