Zimmet

Zimmet, korunması ve saklanması, zayi edilmemesi ge­reken herhangi bir iş ve durum mefhumuyla ahid ve eman, taah­hüt ve garanti demektir. Bundan türetilmiş olarak şer'an bir şahsın leh ve aleyhinde icab ve isticabe ehil olması vasfına denir. Bu "ah­di bulunan nefis" diye de tarif edilir. Başka bir deyişle hukukî şahsiyet, hak ve vazife ehliyeti de­mektir.


16.02.2009 tarihinden beri 1787 defa okundu. Son takip: 23.08.2019 - 02:32