Alak/Alaka

Alak kelimesinin, "alaka"nın çoğulu olduğu ifade edilmiştir. Alaka, yapışıp ilişmek de­mektir. Mutlaka, yapışkan ve iliş­ken nesneye "alak" denir. Kana ve kırmızı kana dolayısıyla uyuşuk kana da "alaka" denir. Bundan do­layı rahimdeki dutuğa da "alaka" denir. Yapışkanlığından dolayı sülüke ve kuyu makarasına, ipine ve makaraya iliştirilen takıntısına ve tek yola da "alak" denir

Alaka: Ululuk ve taalluk gibi ilişmek ve yapışıp tutmak mânâsından türetilmiştir. İlişken yapış­kan şey demektir. Müfessirler "alak" kelimesini "dem-i camid" (donmuş kan) diye tefsir etmişler­se de, asıl mana rahimde aşılanmanın meydana gelmesiyle yani döllenmenin oluşmasıyla husule gelen aluktur. Bunlar maddî ma­nalardır.

Bunlardan başka "alak", ru­hanî ve manevî olarak, alâka gibi aşk ve muhabbet mânâsına da ge­lir.


16.02.2009 tarihinden beri 5832 defa okundu. Son takip: 29.11.2023 - 07:11