Arabi

Arabî[180], Arab'a mensup demektir. Arab da, Arabi'nin ço­ğul ismidir. Ebû Hayyân'ın ifade ettiği üzere bir de "arabe" ismi vardır ki, Hz. İsmail'in diyarının ismi, evinin çevresi demektir. Nitekim şair, şiirinde "ve arabtü arda ma yuhillu heramehe..." diyerek, Rasulullah'ın Mek­ke'yi fethini anlatmış vezn gereği "arabe"in "ra"sını sakin kılarak "arbe" demiştir. Bunun da daya­nağı "Arabi"dir. Kur'ân'ın "Arabî", yani Arapça olması doğrudan doğruya buna nisbet edilebilir. Arabe diya­rının diline mensub demek olur. [181]


16.02.2009 tarihinden beri 3908 defa okundu. Son takip: 15.07.2024 - 12:32