Asfâd

Asfâd, Bukağı, bend, demir zincir ve halkalar. Müfredi "Safd" dir. Hadiste "Şeytanlar demirlendi"[229] yani zincirlerle bağlandı buyrulmuştur. Şair şöyle der:

Onlar ganimetler ve esirlerle döndüler.

Biz ise zincire vurulmuş meliklerle döndük.

Ayrıca "bahşiş" manasına da gelir. Çün­kü bahşiş, alanı ve vereni bağla­yan bir benddir. Lakin Sad: 38/38'deki kullanımında "bi'1-asfâd" değil, "fi'1-asfâd", yani "asfâd" ile çatılmış değil, "asfâd"da birbirine ça­tılmış, bağlanmış denilmekle, bukağı" manasında olduğu anlaşılmaktadır.


16.02.2009 tarihinden beri 4041 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:00