Ashâbu'l-Kehf

Kehf, geniş, büyük mağara de­mektir. Küçük mağaraya "gar" de­nilir. Türkçesi "in"dir. Rakıym, kita­be olarak isimlendirilen, yazılı taş, maden vs. levha demektir. Kehf Sûresi'nde anlatılan mağara ashabının[239] ismidir: Bunların kim ve hangi dönemde yaşadıkları ve ne zaman uyandıklanyla ilgili çok fark­lı rivayet ve anlatımlar vardır. [240]


16.02.2009 tarihinden beri 4554 defa okundu. Son takip: 03.12.2023 - 07:38