Beriyye

Nafi ve İbn-i Zevkan bu keli­meyi "Berie" diye okumuşlardır "Berie", halk demektir. "Bari"nin mef'ulu olup halk ve halika gibi bütün mahlukât için kullanılır. Bir kısım dilci, hemzesiz "beriyye"nin toprak mânâsına olan "bera"dan türetildiğini söyleyerek, "beriyye"nin topraktan yaratılan halk ve beşer olduğunu savun­muşlardır. Müfessirlerin büyük çoğunluğu "beriyye"[73] keli­mesini beşer/insan olarak tefsir etmişlerdir.

Beriyye, mahlûkât demektir. Bu, Arapların "Berae’llahu’l-halqa: Allah, mahlûkâtı yarattı" sözündendir. "Yaratan" mânâsına gelen "el-bâri":kelimesi de bu köktendir. [74]


16.02.2009 tarihinden beri 3225 defa okundu. Son takip: 24.08.2019 - 03:43