Diyar

Diyar, yer, yurt, memleket demektir. "Diyar" keli­mesinin genel bir olumsuzluk için kullanıldığı, bu nedenle, "ma bi'ddâri diyar" ifadesi "evde kimse yok mu?" anlamındadır. Bu kelimenin aslı, "dâr" veya "devir"den "fey'al" vezninde "deyvâr"dır. "Vav", "ye"ye dönüşmüştür. "Fa'al" vez­ninde değildir. Yoksa "ya" olmaz, kelime "devvâr" şekline dönüşür­dü.

Şu halde kök yapısına rağ­men asıl yapısı evcil, yurtcul de­mek gibidir. Gerçi "deyyâr", "ay­yaş" gibi "ya"lı olarak "deyr"den "fa'al" vezninden de gelebilir. Bu durumda "deyr", bekleyen ve ma­nastır bekçisi anlamlarına gelir. Bu suretle genel bir nefiy/olumsuzlama olmakla beraber, maksat, yurt sahibi, ev, yer, memleket idare eden bir kimse anlamına gelmesi de mümkündür.


16.02.2009 tarihinden beri 2083 defa okundu. Son takip: 23.08.2019 - 09:39