Duhan-ı Mubîn

Duhân-i mübîn[166], aşi­kâr, apaçık duman demektir. İbni Mes'ud tarafından mecaz olarak, şiddetli açlık, kıtlık, kuraklık ve zahmet seneleri olarak yorumlan­mıştır. Çünkü aç kimseye gerek gözlerinin fersizliğinden gerekse arzın, sıcak ve karanlığından do­layı sema dumanlı görünür.

Ayrıca Arab, insanı esir alan. İnsana hükmeden şer ve belaya da "duhân" ismini verir. "Du­manlı" hava tabiri Türkçe'de de benzer anlama kullanılır. Bir de galib olan şerre duhân denir. [167]


16.02.2009 tarihinden beri 2013 defa okundu. Son takip: 23.08.2019 - 11:32