Durr

ed-Durr, beş manada tefsir edilir:

1. Bela ve şiddet

"Be'sâ'da (fakirlik zamanlarında) ve darrâ'da (şiddet ve bela zamanlarında) sabredenler..." [168]

"Onlara be'sâ ve darrâ (bela ve şiddet) dokun­du..." [169]

"İnsa­na bir durr dokunduğu vakit, Rabbine yönelerek O'na du'â eder."[170]

"Fakat ondan durrunu açtığımız/giderdiği­miz zaman, sanki kendisine dokunan durr için Bize dua et­memiş gibi geçer gider."[171]

"Eğer Allah bana bir durr vermeyi irade ederse, onlar O'nun durrunu açabilir­ler/giderebilirler mi?!"[172]

"İnsana bir durr isabet ettiğinde, Bize du'â eder..."[173]

2. Yağmurun yağmaması, yağmur kıtlığı

"Andolsun ki, senden önceki ümmetler'e de gönderdik. Onları, yalvarsınlar diye be'sâ (fakirlik/yoksul­luk) ve darrâ (yağmur kıtlığı/kuraklık) ile sı­kıştırdık." [174]

"Biz hangi karyeye bir nebi gönderdikse, onun halkını be'sâ ve darrâ (yağmur kıtlığı/kuraklık) ile sıkıştırdık." [175]

"Kendilerine dokunan bir darrânın (yağmur kıt­lığının/kuraklığın) ardından insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman..." [176]

"İnsanlara bir durr {yağmur kıtlığı/kuraklık} dokun­duğu zaman, hemen O'na yönelerek Rabb'lerine du'â ederler..." [177]

3. Denizdeki (dehşetli) haller

"Bahr'de (denizde) size bir durr (dehşetli bir hal) dokunduğu zaman, du'â ettikleriniz kaybolur, yalnız O hariç."[178]

4. Bedendeki hastalık ve belalar

"İnsana (bedenine) bir durr (hastalık ve bela) dokunduğu zaman, gerek yanı üzereyken, gerek otururken, gerek dikilirken Bize du'â eder. (Bu âyet, Ebî Huzeyfe b. el-Muğîre hakkında inmiştir). Fakat Biz ondan durrunu (hastalığını) açtığımız/gider­diğimiz zaman, sanki kendisine dokunan durr için Bi­ze du'â etmemiş gibi geçer gider." [179]

"İnsa­na bir durr dokunduğu vakit, Rabbine yönelerek O'na du'â eder."[180]

"Eğer Allah bana bir durr vermeyi irade ederse, onlar O'nun durrunu açabilir­ler/giderebilirler mi?!"[181]

"İnsana bir durr isabet ettiğinde, Bize du'â eder..."[182]

"Eyyûb'u da... Hani Rabbine, "Bana durr (bela ve şiddet) dokundu; Sen ise merhametliler merhametlisisin" diye nida etmişti." [183]

5. Eksiklik/noksanlık

"Sana hiçbir durr (eksiklik/ noksanlık) vere­mezler." [184]


16.02.2009 tarihinden beri 2216 defa okundu. Son takip: 22.08.2019 - 09:19