Fıtrat

Fıtrat[173], ilk yaratmak demek olan "fatera"den masdar binâ-i nev'î olarak yaratılışın ilk tarz ve ilk çeşidini ifade eder. Rûm Sûresi'ndeki kullanımında "Ennâsü aleyhâ" kaydından da anlaşıldı­ğına göre, her insanın kendine öz­gü yaratılışından çok, bütün in­sanların insan olmalarından, yani insanların yaratılışlarındaki ortak fıtrattır. Dış etkenle oluşan alışkan­lıkları ve çalışma ile elde edilen şeyleri, yani, ikinci derece sebep­lerle elde edilenleri hesaba katma­dan, insanın doğasından getirdiği özellikleri, aslî yapısıdır.

Örneğin, insanın iki gözünün bulunması onun fıtratıdır, ancak anadan doğma kör de olsa bu onun fıtratı değildir. İkinci dere­ceden sebeplerle o, bu halde doğ­muştur. [174]


16.02.2009 tarihinden beri 1991 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:34