İshân

İshân[221], kalınlık demek­tir. "Sihan" ve "sehanet" kökün­den kalınlaştırmak demektir. Ağırlık da "sehanet"in gereği ol­mak bakımından "filanı hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldamaz oldu" anlamına "eshanehu'l-merda evi'l-cerahu" de­nilir. Daha so a bu anlamdan alı­narak savaşta düşmanın asıl kuv­vetlerini vurarak, gücünü kırmak ve askerlerini yerinden kımıldayamaz hale getirmek, kesin bir yenilgiye uğratmak durumuna dahi "ishan" denilir. [222]


16.02.2009 tarihinden beri 2164 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 03:30