Maraz

Maraz, hastalık demektir. Sıhhatin zıddıdır. Maraz, ya vücut hastalığı gibi fiziki olur veya nifak, haset ve riya gibi manevî olur. İbn Fâris şöyle der: "İnsanın sağlığını yok eden herhangi bir illet, veya münafıklık veya, herhangi bir şeydeki eksikliğe maraz denir."

Maraz, dört manada tefsir edilir:

1. Şekk/şüphe.

"Allah da marazlarını (şeklerini/şüphelerini) arttırdı." [97]

"Kalblerinde maraz (şek/şüphe) bulunanlara ge­lince, onların murdarlıklarına murdarlık katıp art­tırdı." [98]

"Kalblerinde maraz (yani, şek/şüphe) bulunanların, sana baktıklarını görürsün." [99]

2. Fücur.

"Kalbinde maraz (fücur) bulunan tama'a düşme­sin." [100]

"Eğer vazgeçmezlerse münafıklar ve kalblerinde ma­raz (fücur) bulunanlar..." [101]

3. Yara/yaralı.

"Eğer marazlı (yaralı) veya seferde iseniz... " [102]

"Eğer marazlı (yaralı) veya seferde iseniz…" [103]

4. Hastalık/herhan­gi bir hastalık.

"Sizden kim marîz olursa (herhan­gi bir hastalığı bulunursa)..." [104]

"Yoktur zayıflara ve marîzlere (herhangi bir hastalığı bulunanlara)..." [105]

"Köre harec yoktur... ve marîze (herhangi bir hastalığı bulunana) harec yoktur." [106]

"Köre harec yoktur, topala harec yoktur, marîze harec yoktur."[107]


16.02.2009 tarihinden beri 4025 defa okundu. Son takip: 16.07.2019 - 01:44